Nannestad: Lørdag er det påvist ett nytt tilfelle av koronaviruset i kommunen. Totalt har 13 personer testet positivt i Nannestad, foreløpig er ingen friskmeldt. To personer var innlagt på sykehus, og en av dem er utskrevet.

Nittedal: Det siste døgnet er det ikke påvist nye tilfeller av smitte i kommunen. Totalt er det 39 som har fått påvist smitte av koronaviruset i Nittedal.

Enebakk: Lørdag er det ingen endring i kommunen. Totalt har 16 personer fått påvist koronaviruset i Enebakk.

Rælingen: Det blir meldt om ett nytt tilfelle i Rælingen på lørdag. Totalt har 13 personer fått påvist koronavirus, fire av disse er nå friskmeldt.

Nes: Ved forrige oppdatering, fredag, ble det ikke meldt om nye tilfeller. Til sammen har 9 personer fått påvist smitte, deriblant kommunens ordfører. I tillegg er én av disse friskmeldt.

Eidsvoll: Lørdag er det fire nye tilfeller av koronaviruset. Totalt er det nå 26 personer som har testet positivt i Eidsvoll.

Hurdal: På lørdag informerer kommunen at det ikke er noen nye tilfeller. Hurdal har ett påvist tilfelle av koronaviruset.

Lillestrøm: Det siste døgnet er det påvist fire nye tilfeller i kommunen, en av disse er ansatt ved Skedsmotun. Det er nå totalt 96 personer som har fått påvist koronasmitte.

Aurskog-Høland: På lørdag informeres det om to nye tilfeller av smitte i kommunen. Til sammen har nå fire personer blitt smittet av viruset, hvor én av disse er friskmeldt.

Lørenskog: Det siste døgnet er det bekreftet fem nye smittetilfeller i kommunen. Til sammen er det nå totalt 56 personer som har fått påvist smitte. Fem av disse er friskmeldt.

Ullensaker: Ved forrige oppdatering, fredag, var det bekreftet to nye smittetilfeller i kommunen. Til sammen har 35 personer blitt smittet i kommunen.

Gjerdrum: Kommunen informerer lørdag om ett nytt tilfelle av koronasmitte. Det er nå totalt fire personer som er bekreftet smittet i Gjerdrum.

**Rapportene om hvor mange smittede man har i de forskjellige kommunene, er nå bare en indikasjon på hvor mange smittede som finnes. Helsemyndighetene har sluttet å teste på mistanke. Nå er testing reservert for personer og helsepersonell med akutt luftveissykdom og sårbare personer med milde symptomer.**