Slår ring om Haga stasjon

MENINGSLØST: – Å legge ned Haga stasjon er meningsløst. Full parkeringsplass vitner om god bruk av stasjonen, sier Else Westby i Haga Vel og Erik Nærby i Udnes Arbeiderforening.Foto: Tom Gustavsen

MENINGSLØST: – Å legge ned Haga stasjon er meningsløst. Full parkeringsplass vitner om god bruk av stasjonen, sier Else Westby i Haga Vel og Erik Nærby i Udnes Arbeiderforening.Foto: Tom Gustavsen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

HAGA: Ruter mener at fire togstasjoner bør legges ned og i stedet betjenes av buss. Folk på Haga slår ring om stasjonen sin.

DEL

I et notat til Akershus fylkeskommune tar Ruter AS til orde for at fire stasjoner på Kongsvingerbanen bør legges ned og betjenes av buss. Stasjonene er Haga og Bodung i Nes og Tuen og Svingen i Fet.

Ruter har skrevet notatet etter at fylkeskommunen har bedt om en vurdering av rutetilbudet på Kongsvingerbanen.

I notatet argumenterer Ruter med at flere av stasjonene har et svært lavt markedsgrunnlag og dessuten ligger med kort avstand fra forrige stasjon.

– Full parkeringsplass

Leder Else Westby i Haga Vel og leder Erik Nærby i Udnes Arbeiderforening er kritiske til forslaget og synes det er merkelig at det er Ruter som er avsender av et slikt forslag.

– Haga stasjon er mye brukt. Hver dag er begge de to parkeringsplassene fulle av biler. Da kan ingen komme og si at det er for dårlig trafikkgrunnlag, sier Westby og Nærby.

De er forundret over at miljø og forurensning ikke teller mer i 2015.

Bygger gangvei

– Det er noe riv ruskende galt hvis det skal kjøre busser på veien ved siden av skinnegangen. Og i dette tilfellet på nedslitte veier.

Et annet argument for opprettholdelse av Haga stasjon er at det til høsten er byggestart for gang- og sykkelvei fra Munkerudteiet til stasjonen.

– Neste etappe er fra stasjonen til Betel og videre til Auli. Med slik satsing på gangveier er det meningsløst om ikke toget skal stoppe her lenger. Nes er en pendlerkommune, da må vi i det minste få beholde rushtidsavgangene, sier Erik Nærby og Else Westby.

– Ikke urimelig

Regiondirektør Sjur Helseth i Jernbaneverket understreker at det er Ruter, og ikke Jernbaneverket, som har foreslått nedleggelse av de fire stasjonene.

– Imidlertid er det ikke en urimelig diskusjon. De samme fire stasjonene var oppe til vurdering for to år siden. De har relativt svake passasjergrunnlag, og til dels er det vanskelig med plattformforlengelse der. Bodung og Tuen har allerede i dag kun rushtidsavganger.

– Vi vil imidlertid diskutere eventuelle endringer med berørte kommuner. fylkeskommunen og Jernbaneforum, sier Helseth.

– Hva slags tidsperspektiv snakker vi om?

– I løpet av dette året vil vi diskutere hvor vi skal prioritere plattformforlengelse, sier regiondirektøren.

Romerikes Blad har ikke lyktes i å få kommentar fra Ruter.

Fakta
Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.
All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter og av NSB med lokaltog – alt innenfor samme billett- og prissystem.
Kilde: Ruter AS