Slik må det ikke være! Prisen burde vært lavest i verden.

Her en oversikt over alle komponenter i prosessen frem til ferdig produkt, drivstoff. Alle er det mulig å gjøre noe med, det gjelder bare å ta av seg politiske skylapper og å være kreativ. Og ta frem løsninger som tjener land og folk!

Prisen på drivstoff er sammensatt – det er mange ledd i leveransen til forbruker.

- Råoljen fra Nordsjøen

- Raffineringen på Mongstad

- Distribusjon til stasjon

- Drift av stasjon (10 prosent av utsalgsprisen iflg. Circle K).

På toppen av det hele kommer avgifter til staten: Veibruksavgift (på bensin 4,99), CO2-avgift (på bensin (1,74) og MVA (20%).

I begynnelsen av året 2022 fordoblet disse avgiftene seg.

Å avgiftsbelegge en ressurs er kontraproduktivt. De bør fjernes, spesielt når effekten er en halvering av prisen.

Drivstoffprisen fra raffineriet er ikke børsnotert som råoljen. Så da er spørsmålet hvilken avtale, pris og leveranse er det mellom råoljeprodusent og raffineriet? Kan staten spille en rolle her og slik påvirke prisen ut?

Salget av råoljen fra sokkelen gir inntekter til staten, de benyttes til å bygge opp oljefondet. Kjøp og salg av poster i fondet gir så en avkastning, der den avtalte handlingsregelen definerer hvor mye som kan benyttes av samfunnet. Regelen er fortsatt 4 prosent. Det som ikke brukes reinvesteres i fondet.

Her er det midler nok til å betale for råoljen i raffineringsprosessen. Slik kan drivstoff i Norge bli billigst mulig og oljen kommer folket til gode.

Equinor (Statoil) er både operatør i Nordsjøen og eier av raffineriet på Mongstad.

Er dette bra for leveransen av drivstoff til billigst mulig pris i Norge?

Merk. Equinor driver også den virksomheten som skal lagre CO2 i Nordsjøen. Påvirker det prisen på drivstoff? Konkret hvordan er prosjektet finansiert? Er begrunnelsen holdbar?

En opprydding er nødvendig for å få kontroll med drivstoffprisene i Norge.

Den siste komponenten, som alt henger på, er handlekraftige politikere som skjønner hva som kan og må skje. Som ikke lar seg hindre av byråkratiet og tungrodde budsjetteringsprosesser, men får ting til å skje nå!

Arthur Ellingsen, Frogner