Skyhøy arbeidsledighet i kommunen – ministeren møtt med bønn om enda mer hjelp da hun kom på besøk

Næringsministeren fikk klare beskjeder da hun besøkte flyplasskommunen tirsdag.