– Regjeringens forslag til statsbudsjett er en skuffelse for alle som trenger jobb på Romerike. At regjeringen ikke stiller opp for arbeidsledige og permitterte på Romerike er vi ikke fornøyd med, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

De nyeste tallene fra Nav Øst-Viken for oktober viser arbeidsledighet på 8,2 prosent i Ullensaker, 7,3 i Nannestad og 6 prosent i Eidsvoll.

– Her har tusenvis vært permittert siden mars, og folk blir oppsagt hver dag. Selv i en tid med koronapandemi og presset økonomisk situasjon, gir ikke regjeringen nok midler til å skape arbeidsplasser på Romerike. Regjeringen burde brukt Viken som en ressurs i en krisetid for å skape arbeidsplasser. Det står vi beredt til. Isteden gjør de det motsatte. Det er skuffende, sier Brenna, selv fra Jessheim og godt kjent med situasjonen rundt flyplassen.

Mener hun tar feil

Fra Jessheim er også statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan (H). Han mener Brenna tar fullstendig feil.

– Regjeringen legger inn 825 millioner kroner til ekstra arbeidsmarkedstiltak, og det er penger som selvsagt vil komme til nytte i flyplassregionen, sier han.

– NAV-budsjettet styrkes i tillegg med 500 millioner kroner, noe det også er naturlig at kommer arbeidsledigheten på Romerike tilgode.

Einan mener det ikke er nødvendig med særskilt øremerking av bevilgninger spesielt for flyplasskommunene, selv om de er hardere rammet av arbeidsledighet enn del fleste andre kommuner i landet.

– Pengene skal brukes der det er nødvendig, og da gir det seg selv mye av det vil bli brukt rundt hovedflyplassen, påpeker han, og trekker fram at satsingen blant annet vil gi sju tusen nye tiltaksplasser for arbeidsledige.

Møter Avinor

Fylkesrådsleder Brenna har fredag invitert Avinors ledelse på Oslo Lufthavn Gardermoen og NAV til møte om situasjonen. Hun vil følge opp hvordan Viken kan bistå og hjelpe i en situasjon med mange permitterte og høy arbeidsledighet.

Brenna er heller ikke fornøyd med de generelle overføringene til Viken, og frykter det ikke vil gi like gode tjenester.

– Vi frykter dette budsjettet vil gi kunne kutt i skole, samferdsel og andre viktige tjenestetilbud for folk i Viken, fordi det ikke er nok penger til viktige og nødvendige investeringer i et fylke som vokser, sier hun.