Kun én av åtte barnefamilier har hatt brannøvelse hjemme, og hver femte familie har ikke tenkt gjennom hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne om natta.

Det viser tall fra en undersøkelse Kantar har utført på vegne av Norsk brannvernforening, forsikringsselskapet If og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS), i anledning brannvernuka, som har blitt en viktig norsk tradisjon hvor barn får opplæring i brannforebygging.

Lørdag 21. september fra klokka 10-14 kan du møte Nedre Romerike brann-og redningsvesen (NRBR) på Lillestrøm Torv, og se brannbiler, prøve brannslangen eller møte brannbamsen Bjørnis.

På Øvre Romerike kan du til samme tid møte Øvre Romerike brann og redning (ØRB) både ved Letohallen på Dal og på brannstasjonen på Årnes.

– Viktig med avklart rollefordeling

Det er likevel ikke bare de minste brannvesenet ønsker å nå med arrangementet, som holdes på totalt 350 brannstasjoner rundt i landet. Tallene fra undersøkelsen viser som nevnt at også de voksne har ett og annet å lære om brannvern.

– Vi oppfordrer alle til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. For barnefamilier er det spesielt viktig at de voksne har en avklart rolleforedling, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Tor-Åsmund Hovda i NRBR.

Han får støtte fra branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskao If, Anders Rørvik Ellingbø.

– Det er skremmende at så mange barnefamilier ikke har tenkt gjennom hva de gjør om det begynner å brenne om natta. Begynner det å brenne, er du og familien veldig overlatt til dere selv i de første livsviktige sekundene og minuttene. Da er det ikke tid til å lure på hva man skal gjøre, påpeker han.