SISTE: Fredag morgen opplyser politiet at de iløpet av natten har holdt vakt ved rasområdet. De har holdt oversikt med raset ved hjelp av nattopptikk. Det skal ikke ha gått nye ras.

Politiet på Romerike opplyser til Romerikes Blad torsdag kveld at de tre savnede trolig er litauiske statsborgere, og at politiet nå jobber med å avklare deres identitet. Når identiteten er helt sikker vil politiet varsle deres pårørende gjennom ambassaden.

De antatt omkomne er:

  • Mann (43) fra Kaunas i Litauen
  • Mann (27) fra Kedainiai i Litauen
  • Mann (47) fra ukjent by i Litauen

Fredag morgen forteller politiet at de pårørende til de tre antatt omkomne er varslet.

Avslutter søket

Politiet fikk melding om jordraset ved Asakveien i Sørum klokka 15.45 torsdag ettermiddag. Ved 20.45-tida avsluttes søket på stedet.

«Geologer fra NVE melder at det fortsatt er flytende masser og fare for nye ras. Politiet og redningsmannskapene avslutter arbeidet for i dag på grunn av en totalvurdering av forhold på stedet. Politiet tar sikte på å gjenoppta søket i morgen dersom forholdene tillater det. Politiet holder tett dialog med geologer fra NVE.», heter det i pressemeldingen.

– På bakgrunn av faglige vurderinger og rasets størrelse antar politiet at de tre savnede er omkommet, og det er dette politiet tar utgangpunkt i videre, uttaler stabssjef Hans Holmgrunn i Øst politidistrikt Romerike i pressemeldingen.

 

420 meter bredt – 270 meter langt

Jordraset i Sørum er stort. Politiet operer med 420 meter bredt og 270 meter langt.

– Når det gjelder dybde er vi ikke helt sikre, men det er snakk om et ikke ubetydelig antall meter, sier politiadvokat Åsmund Yli i Øst politidistrikt Romerike til rb.no torsdag kveld.

Politiet har snakket med tre arbeidere som var i området da jordraset gikk torsdag ettermiddag. De har vært i avhør på Lillestrøm politistasjon.

– Det er for tidlig å si noe om deres opplevelser eller forklaring fra raset. Det må vi komme tilbake til, sier Yli.

Politiet opplyser til Romerikes Blad at det kan være fare for etterskred i området. Derfor er det satt opp sperringer, smatidig som representanter fra Sørum kommune og politiet vil holde vakthold på stedet i natt.