Gå til sidens hovedinnhold

Skoleveien må være trygg å gå

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det å sende ungen sin ut i verden aleine er rart og litt skummelt. Da er det klart det er viktig å vite at veien er trygg å gå.

I de snart 6 åra jeg har drevet med politikk, har arbeidet med å trygge skoleveier, og med trafikksikkerhet generelt, vært noe av det mest givende. Det er ofte ikke de største budsjettpostene, eller de hardeste kampene, men hvert eneste tiltak betyr så uendelig mye for unga som skal gå den veien, og for foreldra som skal se dem gå av gårde. Det kan være små tiltak som veilys, krysningspunkter, fartshumper, trafikkpatruljer, reflekser eller holdningskampanjer, eller store og dyre tiltak som fortau og gang- og sykkelvei. Små og store tiltak, som til sammen gjør at alle unga våre kommer seg trygt til skolen og trygt hjem igjen til oss etterpå. Tiltakene har dobbel effekt fordi det blir tryggere for dem som går eller sykler, og i tillegg gjør tryggere vei at flere lar bilen stå, noe som igjen gjør veiene enda tryggere.

I tillegg er skolene våre mange steder bygdas hjerte. Skolene fungerer som bygdesentrum, hvor unger og familier samles også utenfor skoletid. Trygging av skoleveiene blir dermed også trygging av lokalmiljøer. Det blir tryggere ikke bare å gå til og fra skolen, men også å gå til og fra venner og mange steder også til fritidsaktiviteter. Jo mer vi går i våre egne nabolag, jo hyggeligere blir det. Det blir mer trafikksikkert, mer sosialt, og bedre for helsa. Det gjør bygdene våre mer levende.

Fylkespolitikken oppleves nok litt fjern for mange innbyggere. Trygging av skoleveier er imidlertid noe av det næreste vi driver med. I forrige valgperiode var jeg så heldig at jeg satt i fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus, sammen med andre politikere og fagfolk fra politiet, Trygg trafikk, Statens vegvesen osv. Der lærte jeg utrolig mye om trafikksikkerhet, hva som forårsaker ulykker, hvilke tiltak som fungerer, og ikke minst fikk jeg være med og vedta handlingsprogrammer som gjorde veien tryggere for mange innbyggere i hele fylket. Det er noe av det fineste jeg har vært med på som politiker.

Jeg er opptatt av at trafikksikkerhetsarbeidet må fortsette med uforminska styrke, uansett om fylket heter Akershus eller Viken. Fylkeskommunen kan ikke drive arbeidet aleine, men har en helt naturlig rolle som et slags samlingspunkt. Derfor er jeg utrolig glad for at vi nå har fått flertall for at fylkets trafikksikkerhetsutvalg skal gjenopprettes. Det tror jeg vi trenger for å sørge for gode kontaktlinjer mellom alle dem som jobber med trafikksikkerhet, og for å sikre god kompetanse hos politikerne som styrer. Ikke minst må vi sikre at nok penger legges på bordet til at trafikksikkerhetsarbeidet generelt, men også det helt konkrete arbeidet med trygging av skoleveier ikke bare videreføres, men stadig bedres.

Som mamma til unger uten trygg skolevei helt fram, kjenner jeg på kroppen hver eneste dag hvor viktig dette er. Ungene våre fortjener det beste, og trygg skolevei er det minste vi kan gi dem på ferden.

Kommentarer til denne saken