Analysen vi har funnet lyser rødt: – Kommunen har utelukket viktig informasjon

Allerede i 2015 konkluderte kommunen i en egen analyse at å etablere boliger for rusmisbrukere på Algarheim kan redusere tryggheten for barn og unge.