– Det kan ikke være slik at elevene må fly til fastlegen hver gang de er litt småforkjølet

FRAVÆR: Elevorganisasjonen i Akershus mener de nye fraværsreglene i den videregående skolen slår uheldig ut for elevene.

FRAVÆR: Elevorganisasjonen i Akershus mener de nye fraværsreglene i den videregående skolen slår uheldig ut for elevene. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Elevorganisasjonen i Akershus krever at den nye fraværsgrensa avskaffes.

DEL

Selv om elevene i den videregående skolen kun har sittet på skolebenken i noen få uker, mener Elevorganisasjonen i Akershus at den nye fraværsgrensa i den videregående skolen, som ble innført ved skolestart, allerede nå må avskaffes.

– Elevorganisasjonen er helt enig i at elevene burde møte opp på skolen, men den fraværsgrensa som statsråden har innført faller på sin egen urimelighet, sier Mathias Høie, fungerende leder i Elevorganisasjonen i Akershus i en pressemelding.

Kø på legekontorer

Den nye fraværsgrensa innebærer at dersom en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Fraværsregelen handler om det udokumenterte fraværet, og omfatter ikke dokumentert fravær, som sykdom og andre helse- og velferdsgrunner.

Det betyr at elever må legge fram dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.

Flere legekontor rundt om i landet rapporterer om økt pågang av elever som trenger legeerklæring på grunn av influensa og forkjølelse, noe Legeforeningen mener er feil bruk av ressurser.

– Det kan ikke være slik at elevene må fly til fastlegen hver gang de er litt småforkjølet eller har vondt i magen. Det både sliter ut elevene og overbelaster fastlegene, mener Høie.

LES OGSÅ: «Det er ikke umenneskelig å forvente at elever møter opp på skolen»

– Alle kan gjøre feil

I tillegg til å overbelaste fastlegekontorene, risikerer elever å stryke på ren uflaks, ifølge Høie.

– Fraværsgrensa på 10 prosent i enkeltfag kan komme til å slå ut helt tilfeldig. I noen fellesfag trenger man ikke å være borte i mer enn to økter for å komme over 10 prosent og tre for å komme over 15 prosent. Det er mange grunner til å miste en time, ikke alt kan forutsees av departementets byråkrater.

Høie mener den nye fraværsgrensa egentlig er en grense på null prosent.

– Man må alltid få dokumentasjon når man kan få det, fordi plutselig skjer det et eller annet som ikke kan dokumenteres. Den ubetydelige forkjølelsen rett etter jul kan tross alt være det som vipper en over grensa til sommeren.

Elevorganisasjonslederen er helt enig i at elevene burde møte opp på skolen, men av andre grunner enn et strengt regelverk.

– Fraværsgrensa fungerer ikke. Alle kan gjøre feil, og nå må kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ta et par skritt tilbake å se hva han faktisk har innført, sier Høie.

– Dårlig løsning

Elevorganisasjonen får støtte av AUF. Ungdomspartiet mener det blir helt feil at elever skal ta opp plassen hos fastlegen med sykdommer som i arbeidslivet kun krever egenmelding.

– Vi mener fraværsgrensa er en dårlig løsning for å bekjempe frafall i norsk skole. Fokuset bør ligge på bedre skolehelsetjeneste, bedre inneklima og tidlig innsats, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Han frykter at flere vil droppe ut av den videregående skolen som følge av de nye reglene.

LES OGSÅ: – Elever svimer av og kaster opp av karakterpresset

– Bryter med gratisprinsippet

I Trondheim har den nye fraværsregelen allerede ført til at elevene er mer til stede, ifølge rektorer ved de videregående skolene.

Hussaini mener imidlertid at det er uheldig dersom klasserommene er fulle av syke elever.

– Vi mener innføringen av fraværsgrensa også bryter med gratisprinsippet i den norske skolen. Syke elever må betale 150–200 kroner i egenandel for å oppsøke fastlegen og få en legeerklæring. Det høres kanskje ikke ut som mye penger, men kan fort bli vanskelig å hoste opp for en 17-18-åring, sier Hussaini.

Fakta

  • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
  • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
  • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
  • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
  • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
  • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Kilde: Udir.

Artikkeltags