Både i leserinnlegg og i redaksjonell artikkel 15 juni på rb.no, settes det fokus på at det gjøres store kutt i skolene i Rælingen, igjennom flere år. Faktatall fra Statistisk sentralbyrå, viser at Rælingen er den kommunen på Romerike som bruker minst penger per elev.

Ta ansvar, Ap!

Halfdan Karlsen (Ap), beklager at skolene har fått redusert sine driftsbudsjetter de siste årene. Og sier at årsaken er at kommunen er inne i en økonomisk snuoperasjon, og må kutte i driften innenfor alle enheter. Karlsen må ikke prøve seg på bortforklaringer, nå må han ta ansvaret! For dette er ikke hele sannheten!

Grunnen til kutt på alle områder i Rælingen er en villet politikk fra Ap og de andre rødgrønne i posisjon. De har over år gjennomført flere og større låneopptak. Gjeldsgraden er økt til over 127 prosent på vei mot 142 prosent og antakeligvis mer!

Rælingen Høyre har siden før forrige kommunevalg advart mot dette, økte renter og prisøkninger. Ap har sagt de har kontroll.

Men det har de ikke hatt, det er økende gjeld, økte renter, flere overskridelser og ett dyrt offentlig bygg i Fjerdingby sentrum, som kunne vært utsatt noen år, for å få ned gjelden. Og det er dette som er grunnen til innsparingene. Ravinebygget blir fint, men det fører til kutt i alle tjenester i kommunen.

Kuttes i skole

Resultatet er at kommunen må spare inn mellom 50–70 millioner i året. Da kuttes det dessverre også i skole, selv om noen av oss har gått inn for skjerming av kutt og enkelte satsinger, eks. på skolemiljø og læringsmiljø.

Takket være en god økonomisk politikk fra den forrige regjeringen, så har Rælingen de siste årene fått mer skatteinntekter enn forventet. Dette er bra, men det hjelper ikke mye på økende gjeld og økende finansutgifter, som forsterkes med høyere renter!

De ansatte i rælingsskolen gjør en god og viktig jobb. Tilstandsrapporten sier at resultatene er bedre nå enn tidligere i skolen vår, og det er veldig bra. Men stadige kutt vil ikke gi gode klasse-/skolemiljø og godt læringsmiljø over tid!

Høyre vil:

Skolene må ha det utstyret de trenger for å gjennomføre god undervisning!

Rælingen Høyre vil satse på blant annet:

– kvalitet i læringsmiljø og målbare mål, kompetanseløft, godt skolemiljø: forebygging av mobbing, vold og trusler, en ungdomsskolereform og sommerskole!

Rælingen kommune trenger en ny politisk ledelse med god økonomisk styring!

Terje Rustad, Kommunestyrerepresentant og fungerende leder Rælingen Høyre