Ingen kan gi Marius svar på om hans nye skolevei vil ta 45 minutter eller halvannen time

Marius Thune (15) vurderer å legge førstevalget til side fordi han ikke vet om skoleskyssen blir et hinder på veien.