I gang med bygging av ny barneskole

REDUSERT FRAMKOMMELIGHET: I tillegg til ny veiløsning, hvor man erstatter tidligere gang- og sykkelvei med fortau, blir det også nytt veilysanlegg langs trekningen.

REDUSERT FRAMKOMMELIGHET: I tillegg til ny veiløsning, hvor man erstatter tidligere gang- og sykkelvei med fortau, blir det også nytt veilysanlegg langs trekningen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Anleggsarbeidet for den nye barneskolen på Algarheim har startet.

DEL

Ullensaker kommune melder på sin Facebook-side at utbedring av vann og avløp, samt anleggsarbeidet for nye Algarheim skole har startet og vil pågå fram til august.

Den nye barneskolen skal stå klar til skolestart i august 2020.

Påvirker framkommeligheten

Arbeidet med oppgradering av vann- og avløpsledninger på Algarheim vil påvirke framkommeligheten i området fram til august, melder kommunen.

– Vi måtte starte arbeidet med oppgraderingen av vann- og avløpsledninger nå før snøen er borte for å bli ferdig til å nå fristene for skolens framdriftsplan, sier Tore Nyborg, enhetsleder i Ullensaker kommune.

Enveiskjøring fram til sommeren

Kommunen opplyser at Oscar Christiansens veg skal oppgraderes fra Kisavegen og til Berglia. Mellom Kisavegen og Algarheimsveg skal det legges fortau. Krysset ved Kisavegen skal også oppgraderes. Enveiskjøringen er vurdert som mest trafikksikkert for å sikre de myke trafikantene langs Oscar Christiansens veg.

Enveiskjøringen vil være slik fram til arbeidet er ferdig i sommer.

I tillegg til ny veiløsning hvor man erstatter tidligere gang og sykkelvei langs Oscar Christiansens veg med fortau, blir det også nytt veilysanlegg langs strekningen.

Det ble nylig satt opp gjerder for å bedre kunne ivareta de myke trafikantene. Bilister oppfordres av kommunen til å vise varsomhet for elevene og andre som beveger seg til fots og med sykkel i området.

Byggestart i oktober

Det er regulert mulighet for utvidelse til 600 elever og omkring 80 ansatte ved den nye skolen som bygges på samme tomt som den gamle. Det pågår nå en OPS (offentlig privat samarbeid)-anbudskonkurranse. Forprosjektet vil pågå fra mai til september og byggestart er satt til oktober.

Artikkeltags