Skogen som forsvant

Det meste av skogen ved Nystulia i Gjerdrum forsvant mellom 2004 og 2007. Bilder viser at flere ulike inngrep gjennom mange år markant endret skredområdet.