En stor og inkluderende frivillighet landet over, er Norge på sitt beste. Og skal vi sikre det også i fremtiden, er både full momskompensasjon og det å sikre spillmonopolet og at overskuddet går tilbake til frivilligheten to viktige kriterier. To kriterier Turid Kristensen og høyresida ikke har villet innfri.

Tusener av unge og voksne stiller opp. Og de fortjener all honnør, både når de bidrar til å sikre en meningsfull hverdag, og når de gir gode tilbud i ferietiden. I høstferien så vi mange eksempler på gode tilbud som gratis musikkverksted i Fredrikstad, fotballskole i Stavanger, 60 gratis aktiviteter i Asker, gratis tilbud på bygdekino og Fjellhamar fotballklubb som gir kostnadsfritt tilbud med varm mat og frukt til 280 barn og unge.

Nedprioritert av Høyre

Full momskompensasjon er viktig for å få mer igjen i klubbkassa og for å sikre aktivitet og tilbud rundt om i hele landet. Full momskompensasjon har vært frivillighetens viktigste krav. Etter valget i fjor var noe av det første vi gjorde å innfri det. Er det et parti som har nedprioritert frivilligheten, så er det Turid Kristensen sitt Høyre. Et parti som gjennom åtte år ikke klarte å innfri Frivillighet Norges og deres titusenvis av medlemsorganisasjoner sin kampsak siden 2000-tallet. Som den nye regjeringen innfridde ved første mulighet.

Når det kommer til høyreregjeringas hellige ku - fritidskortet - er det en ordning vi vet ikke fungerer. Det melder både frivilligheten og idretten selv. Ordningen nådde kun ynkelige 12 prosent av barna i målgruppa i 2020, mesteparten av pengene fra ordningen gikk til familier som tjente mer enn midt-på-treet-lønna i kommunen hvor de bor (viser NRK sin undersøkelse), og 50 millioner kroner sto ubrukt. Arbeiderpartiet har troen på brede ordninger som kommer alle barn og unge til gode.

En rekke tiltak

Regjeringen holder forresten oppe fradraget for gaver fra 500- 25.000 kroner som vil si 92 prosent av alle gaver som blir gitt. Vi vet at folk gir til gode formål fordi de ønsker. Ikke fordi de får skattefradrag.

Full momskompensasjon er bare en av budsjettprioriteringene vi gjør for 2023, i et stramt budsjett. I tillegg har vi:

  • Økt potten for inkludering av barn og unge med 96 millioner kroner. Her i blant øremerka penger til gratis utlån av idretts- og friluftutstyr via BUA, hvor vi styrker muligheten for barn til å delta i aktiviteter.
  • Opprettet en egen aktivitetspott, for å sikre muligheten til å dekke kontigenter, og dermed inkludere barn og unge i familier som sliter ekstra økonomisk.
  • Trygga Norsk Tipping og spill-monopolet, og derigjennom sørget for at spilloverskuddet er og forblir fordelt til anlegg av alle slag over hele landet.
  • Utvikla en egen strøm-støtteordning for frivilligheten og idretten. I tillegg er tilskudd til barn og unges fritidsaktiviteter økt.

Det er bra at Stortinget nettopp har sluttet seg til en politikk for spill, hvor formålet først og fremst er å bidra til å hindre spillproblemer og avhengighet. Alt for mange sliter, og spillproblemer rammer både den enkelte, familiene og lokalsamfunn. Vi er klar over at mange ønsker seg nye, flere og moderniserte lotteri for å dekke sine aktiviteter. Det dreier seg både om kommersielle selskap og ideelle organisasjoner. Fra vår side vil spillpolitikken også fremover måtte handle om å ta vare på Norsk Tipping og ideen bak det, sikre at spilleoverskuddet går tilbake til gode formål, grasrota, kulturen og idretten, sammen med støtte til dem som sliter, og står i fare for å bli spillavhengige.

Bedre hverdag

Skattefradrag og ordninger hvor enkelte kan styre våre felles kulturkroner, er ikke vår politikk, men høyresida si. For oss dreier også idretts- og kulturpolitikken seg om rettferdig fordeling, og om å fortsette en utvikling hvor hele landet og alle barn og unge får muligheter.

Det er krevende tider med krig i Europa, store miljøutfordringer og økonomisk usikkerhet. Det er bra at vi gjennom vårt demokrati og felles økonomiske ressurser kan velge å gi flere barn og unge en bedre hverdag, og å vise at vi setter pris på frivilligheten. Denne gangen skjer det i en tid da mange vil mene at de får for lite, og da mange ideer og prosjekt må vente.

Åse Kristin Ask Bakke, stortingsrepresentant (Ap), og medlem av familie- og kulturkomiteen