De fleste vet fjellvettreglene, men kan du alpinvettreglene?

ALPINREGLER: Det finnes egne regler for hvordan man oppfører seg i alpinanlegg. 	
Foto: Tonje Hovensjø Løkken

ALPINREGLER: Det finnes egne regler for hvordan man oppfører seg i alpinanlegg. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Det er ikke bare fjellvettregler som gjelder for de med ski på beina. Det finnes også alpinvettregler for alpine skiløpere og snowboardere.

De ti alpinvettreglene er:

1. ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

2. AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk

3. VIKEPLIKT Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. FORBIKJØRING/ UTFORKJØRING Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. STARTE, KJØRE INN I ELLER SVINGE OPPOVER I NEDFARTEN Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. STOPP I NEDFARTEN Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder. 7. TIL FOTS I NEDFARTEN Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. SKISTOPPERE/FANGREMME Skistoppere / fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt

9. RESPEKTER SKILT Følg skilting, merking og anvisninger.

10. HJELP TIL VED ULYKKER Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

I tillegg er det forbudt å oppholde seg i alpinanelgget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeide med snøproduksjon og preparering.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

Kilde: Alpinanleggenes Landsforening

Artikkeltags