– Det er et farlig kryss for barn

Skoleveien til mange elever ved Åsenhagen skole krysser den tungt trafikkerte Trondheimsveien, som strekker seg gjennom Skedsmokorset.