Det er ikke så rart folk flest – avgiftsbetalerne på Nedre Romerike – reagerer når ryddegutt på 12. året, Dag Jørgensen, i fjor fakturerte det gamle vannverket for nesten 3 millioner kroner.

LARS MJ HANSEN

Politisk redaktør i Romerikes Blad

 

Jørgensen kom inn i en akutt fase i 2005 og gjorde en god og viktig jobb da den tidligere og betrodde vannverkssjefen Ivar T. Henriksen ble avslørt for grenseløs korrupsjon og samrøre. Med sin unike opparbeidede kompetanse på akkurat denne saken, er det forståelig at den mangeårige styrelederen for de gamle vann- og avløpsselskapene, Per Sandvik, ville beholde tjenestene til Jørgensen og hans konsulentfirma Addenda Consult.

Sandvik valgte en praktisk tilnærming og kom til at oppryddingsselskapene Nedre Romerike Vannverk og Strandveien 1 (tidligere RA2) trolig ikke var omfattet av lov om offentlig anskaffelse. En anbudsrunde ville ført til at Jørgensen ville fått jobben uansett, mener han, og viser til at det er vanskelig å ansette en fast daglig leder i et selskap som skal avvikles.

Ifølge Romerike Revisjon er det betalt 17,7 millioner kroner til Jørgensens selskap på ti år. Ryddekostnadene hadde fram til i fjor kommet opp i 64 millioner kroner (inklusive gransking og utgifter til rettsprosess) og gitt inntekter på til sammen 220 millioner kroner i form av erstatninger og salg av utstyr og eiendommer, som den store tomta ved E6 på Berger.

Fremdeles gjenstår det å selge Henriksens jaktfarm i Sør-Afrika, en eiendom på størrelse med Skedsmo kommune. Jørgensens hovedgeskjeft i disse dager er å utvikle et større område på Strømmen-siden av Nitelva hvor det kan bli en helt ny bydel med 1.600 boliger, 14 etasjer, kunstig øy og bilfrie gater.

Ifølge Romerike Revisjon er neppe alle verdier realisert og betalt tilbake til eierkommunene før en gang mellom 2020 og 2024.

Da snakker vi om en periode på nesten 20 år og en innleid «midlertidighet» som i sum blir unødvendig kostbar. Når det er sagt, må det legges til at ingen kunne forutse at ryddejobben etter den gamle vannverkssjefens usedvanlig kreative tapping av fellesskapets midler, skulle pågå så lenge.

Men allerede i november 2005 advarte RB på lederplass mot at ryddejobben skulle bli et utgiftssluk.

Den nye styrelederen Ole Feet sier nå at styret vil se nærmere på avtalen selskapene har med den innleide daglige lederen, og om oppdraget bør legges ut på anbud. Det er bra.

Etter en av norgeshistoriens største korrupsjonsskandaler og tiår med misligheter, er det viktig at folk kan være trygge på at alt går ordentlig for seg. Er man i den minste tvil om tolkning av anbudsregelverket, må man sørge for å være på helt trygg grunn og ta det sikre for det usikre.

Ren eiendomsutvikling er det jo også andre som har unik kompetanse på.