Planforslaget omfatter den store parkeringsplassen utenfor sydsiden av Lillestrøm stasjon, er på ti mål, skal gi 175 hotellrom, 15.000 kvm kontorer og boliger.

Utbyggerne og arkitektfirmaet LPO må ha jobbet i heseblesende tempo på slutten. Oppdragsgivere er utbyggerne Coop Norge Eiendom as og Obos, Forretningsbygg.
Torsdag kveld ble estetikkplanen for utbyggingen behandlet på nytt i et ekstra møte i HUT (Hovedutvalg for teknisk), etter at politikerne nylig sendte den i retur fordi de ikke likte alt de så.

Estetikk og utomhusplan ble behandlet første gang av HUT 7. januar. Her valgte det rødgrønne flertallet på seks, mot opposisjonens fem stemmer, å sende saken tibake.

Lysere uttrykk

HUT-flertallet ba om en ny sak som viste alle fasader med materiellangivelse og inntegning av vinduer på riktig sted. HUT la også vekt på at «fasader mot offentlige gater samt diagonalen gjennom kvartalet skulle gis en interessant byopplevelse for dem som går gjennom området», som det het i vedtaket. De store skrå takflatene skulle i tillegg gis en utforming som oppleves som 5. fasade i lys/hvit farge.

Fjernvirkning er like viktig som nærvirkning, påpekte politikerne.

– Blant annet var det viktig å gi byggene en lysere fremtoning, forklarer HUT-leder Ulf Bakke (Ap).

Hotell, boliger og kontor

I 2013 ble forslag med et hotell med elleve etasjer laget. Til slutt endte det slik og med varierende høyder og bredder; hotell i 6-12 etasjer, kontorbygg i 6 - 11 etasjer og boliger i fire til åtte etasjer. Høyden på hotellet er lavest mot naboer langs Tærudgaten og stiger mot stasjon og torg, slik at det er tenkt å danne et tårn/ portal mot togstasjonen.

Prosjektet består av et kontorbygg, to boligblokker, et hotellbygg – og med et nytt torg og grønne uteområder mellom blokkene. Endringene som er gjort etter siste møte er blant annet at; fasadene på gateplan har fått flere vinduer, grå fasadeplater er lysnet og taket er endret til lys grått takmateriale.

Hotellet vurderer ny plan for 1. etasje der hele restaurantområde legges slik at det blir større åpenhet og aktivitet mot gaten.

Slik blir Nye Lillestrøm: