Amir måtte ut med en halv million kroner etter at Arbeidstilsynet kom på uanmeldt besøk

Amir Ali Haider synes likevel ikke at kravene er for strenge.