Her er skattetoppen i Skedsmo

Disse tjente mest, disse har høyest formue og disse skattet mest i 2018.