I Lillestrøm er det store utbygginger rundt omkring i kommunen, og for oss i Arbeiderpartiet er det viktig at flere får muligheten til å eie sitt eget hjem. Regjeringen har heldigvis gjennomført noen grep som gjør det litt mindre attraktivt å eie mange boliger, men vi trenger enda flere verktøy i den kommunale verktøykassa.

Livskvalitet

Å ha et godt sted å bo er grunnleggende for god livskvalitet. I dag er det mange, særlig unge, som sliter med å komme seg inn i boligmarkedet fordi prisene løper fra dem fortere enn de klarer å spare til egenkapital. Gang på gang blir unge i etableringsfasen overbydd i budrunder av noen som har som intensjon å leie ut eller selge videre når boligen har økt i verdi. Et skritt på veien kunne vært at kommuner fikk anledning til å regulere til borettslag. I borettslag så er den som kjøper i utgangspunktet nødt til å bo der selv. Dette kan også dempe prisveksten, slik at enda flere klarer å holde tritt med markedet.

Ikke små leiligheter

Enkelte vil hevde at om man bare fikk muligheten til å bygge enda flere og enda mindre leiligheter, så løser alt seg. Det er to åpenbare problemer med dette: Å bygge enda flere leiligheter i seg selv hindrer ikke noen i å kjøpe mange av dem. Man må sikre at flere får muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet og begrense de som allerede har foten milevis innenfor døra. Løsningen er heller ikke å bygge små leiligheter, med mindre man mener at noen skal ta til takke med betydelig lavere livskvalitet enn andre.

Bomiljø er også viktig for å ha en god livskvalitet. I nabolag med mange utleieboliger er det større utskiftning som også gir dårligere grunnlag for stabile og gode naboskap. Fellesskapet tjener på at folk føler en tilknytning til stedet de bor, og at folk i alle yrker har råd til å bo i kommunen.

Bolighaier

Det er en misforståelse at «bolighaier» skaper verdier. Uten dem ville prisveksten vært lavere, og flere ville eid sin egen bolig. Noen hindres i å komme inn på boligmarkedet nettopp fordi de blir overbydd av de som har mange boliger fra før. Dersom boligsamlerne hadde investert pengene sine i lokale bedrifter eller i næringsliv, så hadde de kommet langt flere til gode og gitt store positive ringvirkninger i samfunnet.

I dag er det for mange som er nødt til å leie og betale ned noen andres lån fremfor sitt eget. Det mener Arbeiderpartiet at vi må gjøre noe med. Det er riktig at det må bygges nok boliger, men det hjelper ikke om noen få kjøper opp mange av dem. Vi trenger flere verktøy for å sikre flere stabile og gode steder å bo!

Runa Kristine Fiske, varaordførerkandidat og gruppeleder Lillestrøm Arbeiderparti