Skilølypa gjennom Brudalen er en viktig inngangsport til Østmarka fra Marikollen i Rælingen, og den blir mye brukt. Løypa er populær både for barnefamilier og andre brukere av marka. Å sikre god standard på denne løypa er viktig for å gi nye generasjoner en god inngang til skigåing og skiaktivitet, mener Skiforeningen.

Dagens underlag trenger utbedring for at man kan tilby god skiløyper. Nå ønsker Skiforeningen i samarbeid med Rælingen kommune å gjøre nødvendige utbedringer.

Utenfor naturreservatet

I et brev til kommunen skriver Skiforeningen at de ønsker å planere løypestrekningen.

«I deler av traseen vil ikke underlaget bli flatt nok kun gjennom planering. På disse punktene ønsker vi å fylle på masser (stein) for å utbedre veien. Tilkjøring av masser vil begrenses mest mulig. Vi ønsker også å flislegge punktvis der det er nødvendig for å få et godt underlag», skriver Skiforeningen.

Skiløypa grenser til Ramstadslottet naturreservat. Det skal ikke gjennomføres arbeider innenfor naturreservatet. Helt i nordenden av løypestrekket som ønskes utbedret, er det registrert en naturtype, nærmere bestemt intakt lavlandsmyr. Det skal ifølge søknaden ikke gjennomføres arbeider som berører den registrerte naturtypen.

Grei standard

Som Romerikes Blad nylig har omtalt, gjennomføres det for tiden hogst i området. Skiforeningen vil utføre nødvendige arbeider etter at kjøreskadene fra hogsten er utbedret.

«Skiforeningen er kjent med at det foreligger et forslag til reguleringsplan for området, og disse tiltakene vil gjøre at løypa får en grei standard fram til denne reguleringsplanen eventuelt blir godkjent og gjennomført. Arbeidene vil ikke vanskeliggjøre gjennomføringen av reguleringsplanen», skriver Skiforeningen.