Skal i nye avhør denne uka – dette vil politiet ha svar på

Mens Tom Hagens anke behandles i Eidsivating lagmannsrett, bruker politiet tid på å planlegge nye avhør av ham – som skal gjennomføres denne uken.