Vi går mot et rekordjevnt og spennende valg i Romerikes 12 kommuner. Høyre var tidlig i form, men Ap haler innpå i sluttspurten i en del kommuner. Ved forrige valg ble Romerike farget helt rødgrønt, riktignok med Høyre-støttet Sp-ordfører i Enebakk og Aurskog Høland. Denne gang tror vi Høyre vil klare å oppfylle noen av ordførerambisjonene sine i vårt distrikt.

Skal du melde deg helt ut av dette politiske dramaet? «Hjemmesitting er en halv stemme til dem du liker minst», sa avdøde professor Frank Aarebrot en gang for å mobilisere velgerne. Dessverre er interessen for lokalvalg ikke spesielt høy. Valget for fire år siden var imidlertid en opptur med høyeste valgdeltakelse i kommune- og fylkestingsvalg på 28 år. 65 prosent brukte stemmeretten sin. På Romerike var høyeste Nittedal med 67,1 prosent og laveste Ullensaker med 56,7.

RB har dekket valget bredt, blant annet med debatter, analyser og meningsmålinger fra de 12 kommunene våre. Vi anbefaler tvilere til å se og lese seg opp på vår dekning før avgjørelsen skal tas. Valgomaten er et litt uhøytidelig supplement.

Det blir spennende å se hva årets valg vil bringe. Rekordhøy forhåndsstemming er et godt tegn, men hvor mange møter opp valgdagen?

En utfordring er at valgdeltakelsen gjennomgående er lavere i yngre velgergrupper enn hos middelaldrende og eldre velgere. Det er et tankekors at de som er framtida, viser mindre interesse enn godt voksne for hvordan den skal utformes, særlig i lokalvalg. En naturlig forklaring er at unge studerer utenfor hjemkommunen og ikke føler at dette valget angår dem. Men å mobilisere unge, bør uansett være en prioritert oppgave for alle politiske partier.

Å vekke interessen blant førstegangsvelgere – og ikke minst årskullene etter det – er en verdifull investering i demokratiet. Erfaringene viser at de som stemmer tidlig, vil fortsette med den gode vanen.

Elektronisk stemmegivning er tiltak som kan få valgdeltakelsen ytterligere opp. Nettet er unges hjemmebane, og for en generasjon som er vokst opp med at alt kan gjøres med tommeltrykk på mobiltelefonen, virker det håpløst gammeldags med personlig frammøte i valglokalet, enten det er for å forhåndsstemme eller på selve valgdagen.

Det nytter i lokalvalg. Hver stemme teller. Du betyr noe! Dersom frammøtet synker under 50 prosent, noe som er en reell fare i enkelte kommuner i lokalvalget om ikke denne gang, står vi overfor et demokratisk problem. Det innebærer at et flertall av befolkningen ikke slutter opp om det representative folkestyret.

Hvis du ikke stemmer, lar du andre bestemme for deg. Stem hva du vil, men stem. Utgjør en forskjell!