Kongsvingerbanen stenges for alle ferdsel denne helgen. I den forbindelse kommer Viken fylkeskommune til å benytte anledningen til å utføre vedlikehold av en lokal bru.

Brua blir stengt i perioden fra fredag 7. oktober klokken 22.00 til mandag 10. oktober klokken 02.00.

Hele døgnet

– Vårt arbeid vil medføre redusert framkommelighet for lokal biltrafikk i denne perioden, men et kjørefelt på brua vil holdes åpent fra fredag kveld til mandag morgen. Da må arbeidet avsluttes før den ordinære togtrafikken på Kongsvingerbanen åpnes igjen, sier byggeleder Amanj Sheikhi i Viken fylkeskommune i en pressemelding.

Det er Fyn bru på fylkesvei 171 som skal utbedres. Brua krysser jernbanesporet på Sørumsand.

Arbeidet på brua vil pågå hele døgnet og medføre en del støy. Det er planlagt tiltak som fjerning og utbedring av svekket betong, samt utskifting av rekkverk med mer.

– Vår entreprenør vil begynne arbeidet med flytting av utstyr og tilrigging fredag 7. oktober og deretter vil det bli et kontinuerlig arbeid dag og natt resten av helgen, sier byggeleder Amanj Sheiki.