– Bier er «in» som aldri før. Enten det dreier seg om honningbier og honning eller det gjelder å skaffe et hjem til utrydningstruede villbier, sier Siv Henningstad (57) fra Skedsmokorset.

Da hun skulle skrive bok om bier og honning meldte hun seg på et kurs i regi av Raumnes birøkterlag for å lære litt mer.

– Plutselig satt jeg der med en bikube i fanget. Den har jeg plassert på hytta på Finnskogen, sier hun.

Naturens eget gull

Boka hennes, «Om bier og honning. Inspirasjon om naturens gull», ble lansert på Honningcentralen på Kløfta tirsdag. Inspirasjon til bokskrivingen var det ikke vanskelig å finne.

– Flere og flere har fått øynene opp for disse livsviktige insektene. Samtidig har biebestandene gått ned alle steder, noe som har gitt nedgang i avlinger over hele verden, forteller hun.

Ikke minst har barn vært opptatt av å skaffe villbiene et hjem.

– Å sette opp biehotell engasjerer mange, sier hun.

Og hageeierne har mer og mer skjønt at de kan bidra til et bedre bieliv ved å plante bievennlige blomster og busker.

 

Helt uten e-stoffer

Med bakgrunn både som forfatter og en bachelor i ernæring er Siv Henningstad opptatt av alle de positive sidene ved honningen.

– Det er et fullstendig rent produkt helt uten e-stoffer. Og i England er honning godkjent som medisin.

Hun mener dessuten at birøkt passer for nesten alle.

– Du trenger ikke å ha hundre kuber. Du kan ha én sånn som meg, forteller hun.

Og har man ingen eiendom å sette kuben på er det bare å få tillatelse av en grunneier som har plass til sånt.

60.000 enkeltturer

– Visste du forresten at en bie må besøke 20 millioner blomster og foreta 60.000 flyginger for å produsere et kilo honning? spør hun og svarer selv at honning er altfor billig arbeidsinnsatsen tatt i betraktning.

Inne i kuben er det en dronning, noen hundre hanner – droner og mange tusen hunner, også kalt arbeidere.

– I gjennomsnitt får du 15 til 40 kilo honning per kube, fortsetter hun.

 

– Kjøp norsk honning

Og hun oppfordrer alle til å kjøpe norsk honning.

– Ingen importert honning har bidratt til bestøvning av noen norske blomster, sier hun.

Likevel må man importere honning. Det produseres ikke nok til å fylle etterspørselen.

– Kjøper du utenlandsk, så kjøp fra den lokale birøkteren. Da får du ekte vare, sier hun.

For det finnes honningjuks der ute. Honning lagd av sukker.

Alt dette har Siv Henningstad fått plass til i boka på 109 sider.

– Målet mitt er å få folk til å bli glad i bier og glad i honning, og få barn og voksne til å sette opp biehotell for villbiene våre. Det trenger de.

Einsteins ord

Og hun velger til slutt å sitere Albert Einstein.

«Dersom biene på jorda forsvant, ville menneskeheten ha fire år igjen å leve».

Fakta

Det finnes fire varianter av honningbien i Norge. Henninstad har den snilleste, kalt buckfastbien.

I tillegg finnes det minst 208 arter villbier i Norge. Disse lever enkeltvis eller i små samfunn.

Norge har i dag rundt 4000 birøktere.

Arlig produksjon er rundt 1000-2000 tonn honning.

Det har vært drevet birøkt i Norge i hvert fall siden 1500.