– Jeg var klar til å ta konsekvensene av det vi sto i, men samtidig så har jeg sagt hele tiden at vi har jobbet med ett mål for øye, og det var at bilistene skulle få lavere bompengeutgifter, sier Siv Jensen til NRK.

Fredag kveld ga hun og partilederne i KrF og Venstre sin støtte til statsminister Erna Solbergs (H) endelige forslag til en bompengeavtale mellom regjeringspartiene.

– Jeg har hele tiden sagt at vi i utgangspunktet så oss ferdig forhandlet. Det har jeg stått ved, og vi fikk et gjennomslag som var i tråd med Fremskrittspartiets forventninger, sier Jensen.

Erna Solberg innrømmer samtidig at hun gjerne skulle ha sett at situasjonen ble løst annerledes.

– Det er ingen i regjeringspartiene som synes at dette har vært en optimal prosess. Nå tenker jeg likevel på at vi er ferdige, og nå skal vi videre, sier hun.

På spørsmål om det nå blir ro i regjeringen, svarer Solberg:

– Vi har avklart standpunktene til disse sakene, så vi har fått til resultater for alle fire partier i denne avtalen, og vi har mange gode saker som vi skal få med i budsjettet til høsten.