– Det har oppstått en ny situasjon. Tidligere i dag fikk politiet inn bekymringmeldinger om endringer i grunnen nord for Ask i Gjerdrum. NVE ble sendt oppover og de har foretatt undersøkelser og rådgitt politiet om videre tiltak. Det har medført at 46 personer er evakuert fra dette området. fylkesvei 120 er stengt og det er skiltet omkjøring, sier politiets innsatsleder, Roger Pettersen klokka 17.30.

Ifølge regionsjef Toril Hofshagen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det synlig sprekker i hellende terreng og tendenser til utglidning og spor av leire i elv.

– Ut fra at dette også er innenfor en kartlagt kvikkleiresone, så var de faglige anbefalingene fra NVE, godt sekundert av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og Multiconsult at man ikke tar noen sjanser. Vi evakuerer den sonen mens vi nå jobber for å få inn borerigg i området og få gjennomført nødvendige grunnundersøkelser for å få avklart stabiliteten.

Hun sier de ikke ser sammenheng mellom de to hendelsene.

– Det var ikke forventet en videre utvikling i en annen del av kommunen, fastslår Hofshagen.

Magne Kokstad bor i området og sier til RB at han har fått beskjed fra politiet om at det har gått et ras eller skred i Kankedalen. Han ble kontaktet av politiet rett før klokka 17.

– Jeg aner ikke hvor stort dette er, men vi har fått med oss klær og har det etter forholdene bra.

RBs fotograf forteller at han ble stoppet av politiet rett sør for grensa mellom Gjerdrum og Nannestad. RB har også vært i kontakt med en annen bilist som også nettopp har blitt stanset.

Artikkelen oppdateres!