Nå uttaler en sikkerhetsekspert i Telenor at han tror det blir verre før det blir bedre.

– Det er lite sannsynlig at det blir bedring til neste år. Det bli nok verre før det blir bedre. Og vi ser at en del av virksomhetene som er angrepet, er nærmere å ha kritiske roller i samfunnet, sier Gunnar Ugland, leder av Telenors sikkerhetssenter, til E24.

Ugland sier at slike angrep i ytterste konsekvens kan utgjøre en risiko for liv og helse ved at angriperne for eksempel rammer energiforsyning eller sykehus.

Også direktøren for Næringslivets sikkerhetsråd ser en utvikling der de cyberkriminelle blir stadig flere og mer aktive.

– Det at det har økt så drastisk i omfang er veldig alvorlig, sier Odin Johannessen til E24.

– Det truer hele måten vi styrer samfunnet vårt på, og måten vi driver forretninger på. Vi er gjennomdigitalisert. Når de nå klarer å hindre at aviser blir utgitt, ser vi et bevis på at konsekvensene kan bli veldig store, både for samfunnet og for enkeltbedrifter, sier han.

Angrepet mot Amedia natt til tirsdag førte til at ingen papiraviser kom ut onsdag og kun 13 gikk i trykken torsdag. Nødløsningen som nå er i bruk, gjorde at i underkant av 70 aviser ble levert til kundene fredag. (NTB)