– Jeg opplevde at Flytoget var mer opptatt av at toget skulle fort fram enn hensynet til sikkerheten

Tidligere politisjef fikk ikke gehør da han trykket på alarmknappen om sikkerheten på Lillestrøm stasjon.