– Kom med forskning, ikke de unges krav. For enn så lenge er det vi voksne som vet best!