Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo-området på grunn av en signalfeil mellom Oslo S og Skøyen.

Feilen rammer blant annet togene på Hovedbanen og Gardermobanen.

Bane Nor melder at feilen er rettet, men at reisende fremdeles må regne med forsinkelser.