Politikerne redder sommerskolen, reverserer kutt i lærerårsverk, redder skolehelsetjenesten for vgs-elever, opprettholder aktiviteten på Mai-senteret og reduserer ikke åpningstidene ved Kjenn folkebad.

Dette er bare noen av punktene der formannskapet onsdag viste at det er et bredt politisk flertall for å ikke støtte mange av kuttene som rådmannen nylig anbefalte i sitt forslag til budsjett for 2020.

Nok lærere forsatt viktig

Flertallspartiene Ap, SV, MDG og Rødt foreslår å øke driftsbudsjettet med drøyt 9,7 millioner kroner totalt i forhold til rådmannens forslag. Over halvparten av dette går til å reversere kutt i lærerstillinger og til å opprettholde sommerskolen.

– Fra å være en kommune med lav lærertetthet, har vi de siste åra ligget litt over normen. Nok lærere er fortsatt viktig for alle partiene, derfor legger vi inn litt mer penger enn i rådmannens forslag, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Anita Patel.

I tillegg legger flertallet blant annet inn 500.000 kroner årlig til å drifte baneanlegg vinterstid og en million for å trekke barnetrygden ut fra beregningen av sosialstønad for unge i alderen 13-18 år.

Selv om summene politikerne flytter på er småpenger i et budsjett på tre milliarder kroner, er de viktige nok, mener Patel.

– Det handler om tjenester som betyr noe for folk i hverdagen, for eksempel åpningstidene på Kjennbadet, sier hun.

– Forsiktig i anslagene

Pengene henter flertallet inn ved å øke skatteanslaget med 10 millioner kroner årlig i neste fireårsperiode. I tillegg øker de anslaget for eiendomsskatt fra næringslivet med to millioner kroner neste år og 18 millioner totalt i fireårsperioden.

– Styrer dere rett og slett unna en del upopulære kutt som rådmannen mener er nødvendige i håp om at skatteinntektene skal øke?

– Nei, vi mener rådmannen er litt forsiktig i skatteanslagene, så dette er nok ganske reelle tall. Og vi vet næringsskatten øker når Snø åpner i 2020. I tillegg bygger Bertel O. Steen ut sitt anlegg, og det kommer flere nye næringslokaler i åra framover, sier Patel.

Hun legger til at rådmannens budsjettforslag i det store og hele innebærer en styrking av både skole, barnehage, idrett og ikke minst hjemmetjeneste.

– Det er her de virkelig store pengene ligger, minner Arbeiderpartiets gruppeleder om.

Styrker den sosiale delen

Opposisjonspartiene Høyre, Frp, Sp, Venstre og KrF vil også reversere flere av kuttene rådmannen har foreslått.

– Kort oppsummert handler det om at vi legger inn en styrking i den sosiale delen av budsjettet, først og fremst innen oppvekst og utdanning og innen helse og omsorg. Vi ønsker ikke å kutte i tjenestetilbudet til barn og unge eller til dem som på mange måter står svakest, sier Høyres gruppeleder Amine Mabel Andresen.

Totalt foreslår opposisjonen å øke driftsbudsjettet med snaut 6,5 millioner kroner, og også de finansierer økningen hovedsakelig gjennom økt skatteanslag.

– Vi mener rådmannens skatteanslag er noe beskjedent på bakgrunn av befolkningsveksten, sier Andresen.