(MittJessheim)

Takk, ordfører i Hol kommune, Petter Rukke, for at du tør å være tydelig når du i dag forbyr kommunens hyttefolk å ha besøk i påsken.

Rukke mener reglene fra sentralt hold ikke er tydelige nok, og har derfor innført sin egen smittevernforskrift i forkant av påsken.

Da helseminister Bent Høie holdt pressekonferanse 13. mars, sa han litt vagt at man godt kunne tilbringe hytta på påsken, men at de reisende og eventuelle gjester måtte ta ekstra hensyn til smittevern.

En slik «anbefaling» kan tolkes på hundre ulike måter. Er det lov å reise på hytta til familiemedlemmer i påsken? Hvor mange kan man være? Hvor mange kan blandes?

Her har Rukke gjort det lett for folk. Hvor mange som kan komme på besøk på hytta i påsken? Nada. Takk. Enkelt å forholde seg til. Kjipt, men da omstiller vi oss.

Folk har lettere for å forholde seg til regler enn vage anbefalinger. Påsken og hytta er hellige for nordmenn. Bruker man uttrykksmåten «bør ikke» i stedet for «kan ikke», kan man banne på at folk gir beng og drar.

Det kjennes ut som om ting er ute av kontroll. Små barn testes annenhver uke, gråter sine modige tårer, spør oss hvorfor det skjer igjen og igjen. Folk er ute av karantenen de egentlig skulle vært i før de i det hele tatt veit at de har vært i nærkontakt med en smittet. Man blir kalt inn til massetesting to minutter før testingen skal finne sted. Nå er vi ved bristepunktet. Redselen er sterkere enn 12. mars i fjor. Uten kontroll kommer kaos. Og opprør. Hvor trådte vi feil. Eller var ikke steget til å unngå?

Det er nå vi trenger klar ledelse og reine ord for penga.

«Kjære foreldre. Vi veit det blir et helvete med hjemmeskole de to siste ukene før påskeferien, men nå stenger vi ned».

Greit, hadde vi tenkt. Det blir så hektisk som aldri før, men vi forholder oss til reglene.

«Bør» er ikke et sterkt nok ord. Det er ullent og skaper bare rom for forvirring.

For alle har sin historie eller sin grunn til at de bør gjøre noe.

Vi bare reise til familien i påsken, sier noen.

Men skaper ikke dette et unødvendig skille mellom venner og familie?

For hvis myndighetene bare sier at «man ikke bør», hvorfor kommer dere ikke da? Det er jo ikke forbudt? Vil dere ikke?

Så må man stå i avgjørelsen man har tatt da, og «være flink». Kanskje bli sett på som litt hysterisk til og med, fordi man har tatt valget om ikke å spre smitte.

Det er på tide at vi ikke lenger får lov til å bestemme selv. Til tross for at vi bor i demokratiske Norge. Dette er tida for streng disiplin. Så vi får sommeren og livet utenfor karantene tilbake.

Surt blir det. Men det er bedre å være sur i flokk.