Gå til sidens hovedinnhold

Septikgebyrer reduseres ikke nok

Leserinnlegg

Etter at blant annet Fremskrittspartiet krevde gjennomgang av selvkostberegningen på de mest urimelige kommunale gebyrene, foreslår kommunaldirektøren nå reduserte gebyrsatser. Bakgrunnen er nye beregninger for de faktiske kostnadene knyttet til henting og håndtering av septik. Dette er selvsagt gledelig, og det er en god start.

Årsgebyr for septiktank, som ble øket fra 6716,- til 7411,- fra 2020 til 2021, reduseres nå til 6579,-. Den samme avgiftssatsen vil gjelde for minirenseanlegg. Til sammenligning er tilsvarende gebyrer i Rælingen 3593,- og i Lørenskog 2131,-.

Gebyrreduksjonen til tross, nivået på disse og flere andre gebyrene i Lillestrøm kommune er fortsatt ikke noe å være stolt av. Dette viser at kommunen ikke har den effektiviteten man bør ha på selvkostområdene, og det har heller ikke vært tilstrekkelig fokusert på dette.

Kommunaldirektøren skriver i sitt saksfremlegg at kommunen gikk inn i 2020 med et underskudd på 3,2 millioner på selvkostområdet, og «Dette må dekkes inn gjennom høyere gebyr til abonnentene»

Nei, det er ikke nødvendigvis sånn. Når det er et misforhold mellom utgifter og inntekter, så må man også se på kommunens utgifter til tjenesteproduksjonen. Når Lillestrøm kommune åpenbart produserer avløpstjenester dyrere enn nabokommuner, så er det først og fremst kostnadssiden man må se på. Det blir alt for lettvint å bare øke gebyrer.

På andre områder som skole og helse, så vil kommunaldirektøren kreve innsparinger hvis det blir overskridelser, men på selvkostområdene er det dessverre alt for enkelt å sende økte gebyrkrav til abonnentene.

Fremskrittspartiet fremmer nå forslag om at kommunens effektivitet på selvkostområdene må gjennomgås. Som Romerikes mest folkerike kommune burde Lillestrøm ha Romerikes mest effektive drift, også på selvkostområdene.

Ronny Røste, Kommunestyremedlem, Fetsund

Kommentarer til denne saken