«Stortinget må ta tilbake kontrollen over strømprisene» er overskriften på en av de ni politiske uttalelsene som landsstyret har til vurdering.

I uttalelsen heter det: «Senterpartiets landsstyre tilrår derfor at regjeringen fra 1. januar 2023 og inntil videre innfører en prisnedskrivningsordning over statsbudsjettet til 100 øre/kWh for alle strømsluttbrukere på fastlandet.»

Unntatt er fritidsboliger og de som er omfattet av dagens strømstøtteordninger for husholdninger, jordbruks- og veksthusnæringen.

– Dette blir en forutsigbar makspris til næringslivet, sier partinestor Per Olaf Lundteigen til NTB.

Tirsdag skal Sp-landsstyret også eventuelt vedta en uttalelse som tar til orde for å legge ned Jernbanedirektoratet.

«Senterpartiets landsstyre har liten forståelse for hvilke samfunnsoppdrag Jernbanedirektoratet har å løse all den tid jernbanereformen ikke videreføres. Derfor er det riktig å planlegge for at direktoratet legges ned. Det vil spare samfunnet for unødig byråkrati, kostnader og ressurser», heter det i forslaget til uttalelse.