Senterpartiet ha et sterkere sikkerhetspolitisk samarbeid i Norden, men samtidig befeste at Norge er Nato i nord.

– Dette er ikke tiden for eksperimenter eller overraskelser i norsk utenriks- og forsvarspolitikk. Vi må være forutsigbare og gjenkjennelig i alt vi gjør – det viser ikke minst den siste ukens hendelser. Det sier Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson, Bengt Fasteraune, til Nationen.

Han tar til orde for å befeste at Norge er Nato i nord. Fasteraune viser til at Sjøforsvaret og Luftforsvaret spiller en viktig rolle i å overvåke de store kyst- og havområdene våre gjennom å sørge for nødvendige etterretnings- og overvåkingsressurser. Sammen med etterretning, cyberforsvar og landforsvar mener han dette setter Norge i stand til å ivareta de viktige oppgavene for forsvarsalliansen som den geografiske plasseringen vår gir oss.

– Norsk sikkerhetspolitikk er også tjent med å ha flere bein å stå på, blant annet gjennom et sterkere nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid. I den krisen vi står i nå opplever vi at den svært tette dialogen med våre nordiske venner er helt avgjørende.

Ifølge en meningsmåling Kantar nylig gjorde for TV 2 vil 95,6 prosent av nordmenn beholde norsk medlemskap i forsvarsalliansen Nato. 4,4 prosent mener Norge burde melde seg ut.

(©NTB)