Viken Senterparti mener utredningen sitt eget fylkesråd har lagt frem kan plukkes fra hverandre. Seriøst!?

Senterpartiet bekrefter ønsket om å ødelegge det Viken nå har bygd opp. Brita Skallerud fra Senterpartiet i Viken skriver at ønsket er djupt ideologisk i RB 20. januar.

Hun ligner på finansminister Trygve Slagsvold Vedum i fraværet av et ærlig svar på mitt spørsmål. Hvilke innbyggere i Viken vil få det bedre?

Faktafeil

Viken bygger på FNs bærekraftsmål. Senterpartiet ser ikke ut til å bry seg spesielt mye om det, slik jeg leser Skallerud. Hun lirer av seg ideologiske selvfølgeligheter fremfor seriøse svar på mine spørsmål og bekymringer. I sitt forsøk på å sette et likhetstegn mellom bærekraft og penger, gjør Skallerud bare narr av våre egne ansatte. De som har lagt et solid faktagrunnlag på bordet. De som hver dag leverer gode og bærekraftige tjenester til innbyggerne i Viken. I tillegg bløffer hun om kostnadsrammen for regionreformen. Kompensasjon til engangskostnader for fylkene var kr. 225 mill. Hennes egen partileder bløffer om Vikens egne eiendommer.

Lokaldemokratiet

Vi får mindre demokrati med Senterpartiets styring av Viken. På tross av det har Viken på rekordtid blitt et av Norges beste fylker. Jeg snakket med en ung dame i dag. Hun svarte meg følgende på spørsmålet om Viken. “Jeg kommer fra Strømmen enten kommunen heter Skedsmo eller Lillestrøm, det samme om fylket heter Akershus eller Viken. Jeg er fra Strømmen!” Elvene ved St. Olav vgs er nok mer opptatt av å få en ny skole enn hvem som eier skolen. Dette er gatas parlament, realitetene i politikken og det vanlige folk bryr seg om. Eliten i Senterpartiet ser ut til å være opptatt av helt andre ting. Der i gården går de heller til sengs med FrP i populismerusen over å dele opp Viken. Jeg ser ingen bærekraft. Bare et svakere demokrati.

Hovedstadsregionen

Viken er en helt sentral del av hovedstadsregionen. Et eventuelt nytt Akershus vil klare seg greit, men vil trolig bruke mange år på å komme tilbake til der Viken er i dag. Samtidig mister vi posisjonen som Norges sterkeste fylke. Viken er et resultat av “nabopraten” mellom de gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Fellesnemnda gjorde en veldig god jobb. Flere fylkespolitikere på tvers av partigrenser var positive til Viken, selv om noen savnet Oslo. Ingen lurer på hva Senterpartiet har ment.

Svekket organisasjon

Våre dyktige ansatte leverer deg de gode tjenestene hver dag. De ansattes organisasjoner er urolige, både for en svakere fylkeskommune og enda flere år med usikkerhet, omstilling og endring. Ansattes organisasjoner peker på fordelen Viken har med å sikre fagmiljø de gamle fylkene manglet. En trygghet for ansatte og innbyggere. Senterpartiet viser en arroganse i forhold til våre egne ansattes organisasjoner, hvis vi skal tro Brita Skallerud fra Senterpartiet.

Elefanten i rommet

Jeg opplever det som veldig spesielt at Senterpartiet forskutterer en endring av inntektssystemet til fylkene. Det er vanskelig å ha en debatt om milliarder i friske penger fra Staten, uten fakta. Hurdalsplattformen sier at inntektssystemet skal brukes til å utjevne de økonomiske forskjellene mellom kommuner. Brita Skalleruds nye inntektssystem vil ramme Akershus.

Hva risikerer du med å dele opp Viken?

● Bryte ned en velfungerende organisasjon uten å bygge opp tre like gode

● Miste mye kompetanse som i dag driver ditt lokaldemokrati

● Svekket evne til å investere i videregående skoler i Østfold og veier i Buskerud

● Svekke arbeidet med bærekraft hvor Viken er ledende

● Svekke lokaldemokratiet

Senterpartiet må stilles til ansvar for sin rasering av fylkeskommunen. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra Senterpartiet.