Det er ingen grunn for at staten skal flå nordmenn for 7-8 kroner per liter i avgifter, når bensinprisen er på opp mot 25 kroner per liter og staten allerede drar inn rekordinntekter på høy oljepris.

Vi lever i et land med noen av verdens største olje- og gassforekomster. Vi har verdens største fond, «oljefondet», som består av våre petroleumsinntekter. Likevel har Norge noen av verdens høyeste drivstoffpriser, også langt høyere enn våre naboland.

Som om ikke drivstoffavgiftene er høye nok, valgte Ap/Sp-regjeringen å øke drivstoffavgiftene i statsbudsjettet for 2022. Dette er avgiftsøkninger som rammer vanlige folk med ordinære inntekter.

Fremskrittspartiet mener at drivstoffavgiftene må settes ned. Vi har sett priser på rundt 25 kroner per liter, og de har stabilisert seg på over 20 kroner. En stor andel av dette går rett til staten, som samtidig tjener seg søkkrik på høye oljepriser.

I Norge er det nok en gang slik at staten tjener seg rikere mens befolkningen blir fattigere. Dette er det samme vi har sett med økte strømpriser. Den kraftige prisveksten gjør at befolkningen taper kjøpekraft i rekordfart, mens statens inntekter slår alle prognoser.

Fremskrittspartiet mener at noe av statens ekstrainntekter skal benyttes til å sette avgiftene ned. Det er uholdbart med dagens høye bensin- og dieselpriser som rammer både folk og næringsliv. Fremskrittspartiet har derfor fremmet forslag i Stortinget om at hele drivstoffavgiften fjernes noe som vil gi en prisreduksjon på bensin på omtrent 8 kr per liter og 7 kr redusert pris på diesel. Dette vil samtidig bidra til å bremse prisveksten og faren for inflasjon som kan gi rentehevinger.

Vi oppfordrer de andre partiene til å stemme for dette forslaget. Det er ingen grunn for at staten skal flå nordmenn for 7-8 kroner per liter i avgifter, når bensinprisen er på opp mot 25 kroner per liter og staten allerede drar inn rekordinntekter på høy oljepris.

Det er på tide at politikerne gir litt tilbake til innbyggerne, og husker at vår viktigste jobb er å gjøre hverdagen enklere for folk flest. La oss sette vanlige folk først.

Himanshu Gulati, Stortingsrepresentant (Frp)