Kommunen, grunneierne, veteranflymiljøet/KFK og Riksantikvaren er blant deltakerne som vil legge fram sitt syn. Det blir også paneldebatt.

Lillestrøm kommune presenterer den politiske bestillingen, et vedtak fra 2020 der politikerne ber om både byutvikling og luftfartøyvernsenter med flygende veteranfly når Forsvaret forlater Kjeller flyplass i 2026. Spørsmålet er om å det er mulig å kombinere de to størrelsene.

Grunneierne mener flyplass vil legge for stort beslag på byutviklingsområder, mens flymiljøet med Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK), mener det er mulig å få til begge deler. Uansett ønsker Riksantikvaren å frede store deler av Kjeller, heriblant flystripa.

I paneldebatten stiller prosjektleder for etterbruken av Kjeller flyplass i Lillestrøm kommune, Gerrit Mosebach, seksjonssjef Sigrid Murud fra riksantikvaren, Finn Terje Skyrud fra KFK og Maren Bjerkeng fra grunneier Aspelin Ramm Eiendom.

Det blir satt av rikelig med tid til synspunkter og spørsmål fra salen.

Seminaret og debatten sendes på rb.no fra klokka 17.30.