Selger for 12 millioner: – Han vil legge ned verkstedet og trekke seg tilbake

I 2005 ble eiendommen kjøpt for 2,5 millioner kroner. Nå ønsker eieren 12 millioner kroner for den.