Seks søskenbarn bestrider testament: Psykisk utviklingshemmet kusine ga nesten alt til kommunen

Kvinnen som var erklært psykisk utviklingshemmet, testamenterte bort nesten alt hun eide til kommunen. Nå vil seks søskenbarn ha testamentet erklært ugyldig.