Gå til sidens hovedinnhold

Se til Lillestrøm: Lærere skal få betalt for ekstra arbeid i koronatiden

Leserinnlegg

Det er et stort problem at ekstra penger fra regjeringen til kommuner og fylkeskommuner ikke ser ut til å nå fram til skolene, lærerne og elevene. En undersøkelse fra Utdanningsforbundet viser at 9 av 10 lærere ikke har fått betalt for ekstra innsats og ekstra jobb i koronatiden. Slik skal det ikke være. Men det er mulig å gjøre dette ryddig og ordentlig: I Lillestrøm kommune ble kommuneledelsen og de tillitsvalgte enige om felles overtidsregler for lærere og barnehagelærere i pandemitid slik at de får betalt for arbeidet de gjør. Det er et eksempel til etterfølgelse.

I Venstre har vi vært opptatt av å løfte lærernes status, fordi de gjør en av samfunnets viktigste jobber. Det siste året har de strukket seg ekstra langt for å gi barna våre god undervisning, tross raske endringer i smittevernregler og mye digital undervisning. Regjeringen har vært tydelig på at de skal kompenseres for denne innsatsen, og overført milliarder til kommunene. Da er det fortvilende at pengene ikke har nådd frem til lønnsslippen.

Regjeringen har vært svært tydelig fra dag èn av korona-pandemien på at skoler, barn og unge skal prioriteres. I 2020 fikk kommunene mer enn 20 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak. I tillegg har kommunesektoren hatt betydelige innsparinger anslått til 8,7 milliarder kroner.

Å være lærer skal ikke være frivillig arbeid. Det krever lang utdanning, og de har ansvar for framtida vår – barna våre. Da må vi behandle dem deretter. Det er uakseptabelt å ikke betale lærerne for overtida og merarbeidet de har investert i elevene mener Venstre. En slik politikk vil kunne være direkte skadelig for rekrutteringen til læreryrket framover. Vi har ikke råd til å miste noen lærere.

Dessverre viser en undersøkelse fra utdanningsforbundet viser at 9 av 10 lærere ikke har fått kompensert for ekstraarbeidet de gjør. Det viser seg at forskjellene mellom kommuner og mellom skoler innen samme kommune er store.

Derfor er vi så glade for de som faktisk finner løsninger for å kompensere lærerne for det ekstra arbeidet de gjør. Slik som Lillestrøm. Der tillitsvalgte for Utdanningsforbundet og kommuneledelsen kom sammen og løste utfordringene ved å systematisere og forenkle reglene for de kompensasjonsordningene de allerede hadde. De endte til slutt opp med en liste på seks punkter over forskjellige situasjoner, og hvordan man skulle kompenseres. Det var ikke nye ordninger, men en måte å gjøre det eksisterende avtaleverket tydeligere for arbeidstakerne og knytte det opp til pandemisituasjonen. Det rapporters at både tillitsvalgte, lærere og kommuneledelse fornøyd med en ordning som setter klare rammer for arbeidet i en vanskelig situasjon og ikke minst setter pris på det ekstra arbeidet som gjøres.

Dugnad er bra men dugnad skal ikke være hverdag. Våre barns frihet og muligheter avhenger av utdanningen de får og lærerne de har. Lærerne skal oppleve trygghet og gode arbeidsforhold selv om det er en pandemi. Når de arbeider ekstra skal de ha kompensert for det.

Venstre oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner å se til Lillestrøm. Lag enkle og felles regler for overtid. Sett pris på lærerne og med det løft viktigheten av utdanning og kunnskap. Våre egne barns framtid avhenger av det.

Takk Lillestrøm!

Solveig Schytz, Stortingsrepresentant for Venstre, utdanningspolitisk talsperson

Kommentarer til denne saken