Gå til sidens hovedinnhold

Se den unike videoen av skredområdet: – Grunnen er ikke stabil i det hele tatt

Norges Geotekniske Institutts (NGI) unike helikopterfilm viser skredområdet i Gjerdrum i sin helhet.

Filmen er tatt av NGIs seniorspesialist på landfundamentering, Ørjan Nerland.

Den viser blant annet den bratte skredkanten og de myke massene etter kvikkleireskredet på Ask.

NGI er hyret inn som geoteknisk kompetanse av NVE. De jobber for å få oversikt over hvordan skredet vil utarte videre. Skredet pågår ifølge NVE fremdeles.

Geolog Anders Solheim i NGI forteller om statusen for arbeidet til RB. Han sier at geoteknikerne fra instituttet nå bistår lete- og hjelpemannskapene i å operere trygt i redningsarbeidet. I tillegg gjennomføres det prøveboringer i grunnen. Dette gjøres i samråd med NVE.

– Hvordan er situasjonen der nå, Solheim?

– Hvis du ser på bildene av skredkanten, så er den så bratt at den ikke er stabil i det hele tatt. Det er ingen jordskråning som står i 90 grader. Der vil det nok skli ut biter hele tiden inntil den har justert seg med helning som er stabil. Det er en justering som pågår, svarer geologen i NGI.

Få oversikt – dette vet vi om skredet!

– Ikke stabil

– Vil det skli ut flere hus?

– Det er sannsynlig. Husene som står helt på kanten kan skli ut, men selv om de ikke går, vil de neppe kunne bebos, sier Solheim.

Noen av husene har flyttet seg opptil 400 meter.

Leirskredet i Gjerdrum er blant de største i Norges historie. Det er 700 meter langt og 300 meter bredt.

NVE er satt i høy beredskap og er bemannet døgnkontinuerlig inntil videre, opplyste regiondirektør Toril Hofshagen til RB. Personell og ressurser i NVE er sendt fra hele landet for å bistå.

– Grunnen er høyst usikker og det er fortsatt risiko for at det kan gå nye skred i området, sa Hofshagen til NTB.

Utfordrende forhold

Redningsarbeidet som pågår karakteriseres som utfordrende. Solheim forklarer at det i utgangspunktet er to utfordringer i et slikt type område:

– Det går fortsatt småskred fra kanten, som er farlig i seg selv, og også farlig fordi de kan bidra til noe destabilisering når de faller ned. Faren er at det kan skli ut mer, noe som er veldig utfordrende. Det andre er at leirmassene er ustabile og bløte, noe som fører til at man ikke kan gå inn. Da synker man rett inn i massene, rett og slett. Man må vente til det størkner og stabilisere seg, for så å forsiktig bevege seg inn. Det er for farlig å gå inn og søke til fots ennå.

– Hva gjør dere og hva er viktig for NGI når dere får melding om en slik hendelse?

– Det vi gjør når vi får melding om et kvikkleireskred med mulige konsekvenser for liv og helse, er at vi i NGI setter kriseteam. Folk sitter nå sammen på Teams – noen er på instituttet, laboratoriet jobber for fullt og geoteknikere er ute og bistår. Vi samler sammen det vi kan av erfarne ressurser og mobiliserer boreriggene, opplyser geolog Anders Solheim i NGI.

Kommentarer til denne saken