Se bildene fra Nitelva: – Slikt vann bør ikke renne direkte ut til vassdrag

Kommunen selv vil ikke kommentere bildene, det vil derimot Norsk institutt for vannforskning.