Anne-Elisabeth er en av 17 personer som er savnet på Romerike

I tillegg til Anne-Elisabeth Hagen har 16 personer status som savnet på Romerike siste åtte år. Nesten alle er utenlandske statsborgere.