Gå til sidens hovedinnhold

Sats på skogbruket i Aurskog-Høland

Leserinnlegg

Indre skriver 8. januar om at Teamutvikler jord og skogbruk i Aurskog-Høland kommune Stian Sandbekkbråten slutter i kommunen for å begynne som skogsjef for Østområdet i Viken Skog SA.

Stian har de årene han har arbeidet i kommunen lagt ned en enorm innsats for skogbruket og skognæringen. Gjennom Kontaktutvalg Skogbruk, et fora som består av representanter for et samlet skogbruk i kommunen representert ved Østre Romerike Skogeierlag i Viken Skog SA, skogeierlagene Høland-Setskog og Rømskog i Glommen Mjøsen Skog SA, Stangeskovene/Norskog og skogbruksledere i skogeiersamvirket, har vi sammen arbeidet for høy aktivitet i skogbruket, samt rekruttering til skogbruket.

Skogbruket i Aurskog-Høland avvirket 236.000 m3 i 2019 til en førstehåndsverdi av 106 millioner kroner og vi er den 8 største skogkommunen i Norge. Skogbruket representerer en stor verdiskapning og skatteinntekt for kommunen, og med ringvirkninger til flere andre næringer.

Skogbruk er en næring der det det tar 60-80 år fra et skogsområde/bestand blir plantet til det kan avvirkes. I denne perioden er det mange skjøtselstiltak som skal utføres med markberedning, planting, unskogpleie, tynning, gjødsling og så sluttavvirking.

Alle disse skjøtseltiltak er veldig viktig for at et bestand skal vokse best mulig, både med tanke på karbon binding, tilvekst og kvalitet.

Det å stimulere skogeiere til høy aktivitet i skogen er et tidkrevende og viktig arbeid for å oppnå de resultater som beskrevet over. Skogkultur aktivitet representerer en kostnad, og hvor inntekten først kommer over 50 år senere. Med så lange briller, er det viktig å veilede, stimulere og følge opp at aktiviteter blir utført. Det er samfunnsøkonomisk riktig.

Skogbruk er en av de største næringene i Aurskog-Høland kommune. Skogbruket arbeider også med ny utvikling innen miljø spørsmål, digitalisering og rekruttering. Nye skogbruksplaner for kommunen med ny teknologi er et eksempel her.

Der er derfor svært viktig at Aurskog-Høland har et godt skogmiljø og skogteam innad i administrasjonen i kommunen, som kan følge opp og stimulere næringen. Kontaktutvalg skogbruk poengterer viktigheten av en styrking av skogkontoret, og en vellykket rekruttering av ny teamleder.

Rolf Th. Holm, leder Kontaktutvalg skogbruk i Aurskog-Høland og styremedlem Glommen Mjøsen Skog SA, Setskog

Kommentarer til denne saken