Samlet sett står det veldig bra til i Lørenskogskolen, men nasjonale trender, dårlige økonomiske tider og slitasje på yrkesgrupper som har stått i stormen over lang tid, må tas på største alvor.

Åsen skole

Først og fremst er det gledelig å ha vedtatt planprogrammet som vil sikre at arbeidet med ny Åsen barneskole går sin gang. Elever og lærere på Åsen må prioriteres nå! De som sokner til Åsen har verdens fineste skoletomt, og nå skal de få en skole som tilpasses det som kreves av ny læreplan og krav til standard.

4 foreløpige millioner til Åsen

I desember 2022 foreslo Arbeiderpartiet, SV og Rødt å prioritere tiltak for å utbedre Åsen skole slik at det fram til ny skole er på plass blir en god arbeidsplass for både lærere og elever. Kun to partier stemte imot, og det var spennende å se om forslaget om å gi 4 millioner ekstra til nettopp dette svært viktige tiltaket ble vedtatt i mai-møtet. Det ble det! Med unntak av tre stemmer var hele kommunestyret med på å vedta at tiltak som Åsen skoles representanter selv har vært med på å utforme, blir virkelighet. Så selv om det bare er et plaster på såret for alle som ser fram til den nye skolen, er det nødvendig for å ivareta elever og læreres trivsel og arbeidsforhold.

Kritisk læremiddelsituasjon

Det har lenge blitt påpekt fra venstresiden i Lørenskogpolitikken at læremiddelsituasjonen er kritisk og at innkjøp av nytt materiell er helt nødvendig.

Nå foreslår vi å legge 2 millioner på bordet for å gi grunnskolen et helt nødvendig spillerom.

Det samlede behovet for læremidler har en kostnadsramme på nesten 8 millioner, så vårt forslag er bare en start. Men en god start.

I tillegg til det vi har mulighet til å gjøre noe med lokalt, har regjeringen også bevilget ekstra midler til læremidler.

Ingenting er viktigere enn gode oppvekstvilkår – skolen er fellesnevneren i alle ungers liv. Det spiller en rolle hvem som får din stemme i høstens valg!

Nancy Gogstad på vegne av SV, Ap og Rødt i Lørenskog