Vær forsiktig med hva du ønsker deg. Koronasertifikat setter ikke fri. Tvert imot.

Vedvarende politisk bestemte tiltak og restriksjoner har preget våre sinn og liv i alt for lang tid. Direkte eller indirekte så kondisjoneres vi til å akseptere det mest altovergripende tiltaket, og den største restriksjonen, noen gang. Koronasertifikatet. I desperasjon er det til og med noen som fremsetter ønske om innføring av dette kontrollsystemet. Vær forsiktig så ønsket ikke går i oppfyllelse.

Bundet av passet

I Italia må koronasertifikatet fremvises for å komme inn blant annet hos kosmetologer, frisører, butikker, og andre offentlige og private tjenester. Selv på offentlig transport og på enkelte arbeidsplasser er passet påkrevet.

I Israel må man skanne koronasertifikatet på selvbetjeningspanelet for å bestille mat på McDonald's.

I Østerrike kan man bli tilfeldig plukket ut for koronasertifikatkontroll på åpen gate.

I Tyskland kommer man ikke inn på klesbutikken hvis man ligger etter med det nødvendige antall vaksinedoser som kreves for passklarering, slik tilfellet er for en slektning av meg som er vaksinert.

I Frankrike må statusbeviset følge deg overalt om ikke du skal gjøres til gjenstand for Macrons plaging.

I Canada kan man vente seg å bli ilagt en egen skatt hvis passet er ugyldig.

Setter koronasertifikatet fri? Nei, det er selvbedrag å hevde det. Koronasertifikat medfører at alle blir bundet til passet i et kontrollsamfunn, med tilhørende sanksjoner for dem som ikke oppfyller de til enhver tid gjeldende vilkårene. Ærlig talt, det var ikke dette vi tok vaksiner for!

Pandemien går mot slutten

Trenden blant eksperter i Europa nå er å begynne å håndtere Covid-19-pandemien omtrent som en influensa-epidemi. I praksis så betyr det å åpne opp og tåle mer smitte, fordi det medfører immunitet i befolkningen. Dette har jeg vært inne på i Rælingen, og også overlege ved St. Olavs hospital HF, Trude Basso, har tatt til orde for det samme.

Spanias statsminister, Pedro Sanchez, vil ha slutt på nedstengninger, smittetall-oppdateringer og karantene fordi omikron har vist seg å være mindre dødelig. I flere uker har den spanske regjeringen jobbet med en ny koronaplan.

I Storbritannia dør nå halvparten så mange mennesker per dag av/med Covid-19 som ved en dårlig influensasesong, og eksperter sier at pandemien vil gå over til å bli endemisk.

Danmark vurderer sterkt å utnytte smittespredning for å komme ut av pandemien.

Årsaken til strategiendringene kan ikke tilskrives koronasertifikatet, for folk smittes og blir smittet uavhengig av hvilken farge statusappen viser. Men selv om strategien endres, står befolkningen likevel ufrivillig igjen med bevegelsespasset. Det opphører ikke.

Sammen i kjærlighet

Koronasertifikat rokker ved fundamentet for det norske samholdet og det norske samfunnet som bygger på tillit og solide lover ut fra det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

Regjeringen og Stortinget må være ærlige på at vi ved innføring av koronasertifikat blir et nytt samfunn der verdier som står sterkt i Norge byttes ut, ikke bare med segregering av et lite mindretall, men med status og kontroll på alle.

Det er ingen rasjonell grunn til å innføre koronasertifikat. Vi må legge bort frykt og splittende polarisering i samfunnet, legge om strategien, åpne opp, og stå sammen i kjærlighet og frihet.

Hva kan du gjøre nå? Mye. Del denne saken. Skriv til eller ring dine folkevalgte (kontaktinformasjonen til representantene står på kommunens, fylkets, Stortingets og Regjeringens hjemmesider). Kontakt mediene. Snakk med de du kjenner. Vær alltid hyggelig.

Vi skal ikke ha koronasertifikat i Norge. I stedet må vi løfte blikket og oppmuntre hverandre. Da kommer vi styrket og samlet igjennom slutten på pandemien.